K 30. říjnu 2019 jsme získali čtyř letou akreditaci na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám sociálně slabým, drogově závislým a seniorům. Dále pak pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí a pomoc při pořádání kulturních akcí na území Kyjova.

To vše v projektu „KOMUNITA KOMUNITĚ“.

Spolupracujeme s těmito přijímající organizacemi. V případě zájmu o dobrovolnictví v některé z nich nás neváhejte kontaktovat:

Krok z.ú. – Kyjov tř. Komenského 2124/88

 • Představení dobrovolnických aktivit ve spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry
 • V rámci ankety Dny dobrých skutků – představení a ocenění nominovaných a vyhlášení Dobrovolníka roku, vše ve spolupráci s MěÚ Kyjov.
 • Organizování setkání se zahraničními dobrovolníky
 • Organizování ekologických akcí – Den Země, Ukliďme Česko, environmentální aktivity v odloučených chráněných lokalitách, ve spolupráci s OÚ likvidace černých skládek
 • Výlety v okolí do přírodních památek spojené např. s úklidem odpadků
 • Pomoc rodinám a osobám sociálně slabým např. aktivizací rodiny, pomoc při zajišťování chodu domácností, doučování dětí. Ve spolupráci s městem pomoc při stěhování.

Domov Horizont p. o. – Kyjov Strážovská 1096

 • Doprovod klientů Domova Horizont na výlety – pomoc při obtížích s chůzí s orientací a pod.,
 • dle individuálních potřeb pomoc na vycházkách

Centrum služeb pro seniory p. o. – Kyjov, Strážovská 1095

 • Pomoc při zajišťování aktivit pro seniory především ve službě Domov se zvláštním režimem,
 • Trávení času s lidmi s určitou formou demence.
 • Společně strávený čas při individuální činnosti a aktivitám ve skupině.
 • Čtení, aktivizace formou her, poznávání předmětů, povídání, vzpomínání, doprovázení do zahrady

Centrum sociálních služeb p. o. – Kyjov, Palackého 67

 • Pomoc při stěhování seniorů
 • Úklid a údržba v rámci areálu CSS, např. opravy dětského hřiště, houpaček, plotu
 • Nárazová výpomoc seniorům, např. montáž nového nábytku

Charita Kyjov – Kyjov, Palackého 194

 • Pomoc při organizaci akcí, volnočasové aktivity pro děti s Klubem Bárka

Centrum služeb pro rodinu – Kyjov, Palackého 64

 • Pomoc při organizaci společenských a kulturních akcí např. Den dětí

Krůček Kyjov – Strážovská 965/2

 • vycházky s dítětem – doprovod na různá kulturní představení – hra s dítětem